น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน (GASOLINE)

น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน (GASOLINE)

12 รายการ
น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์แท้ 100% ผ่านมาตรฐานคุณภาพสูงสุด ถูกพัฒนาขึ้นด้วย Respoplex Technology ผลิตจากส่วนผสมน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์คุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ ออกแบบพิเศษสำหรับเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่ระบบหัวฉีดตรง GDI ที่มีระบบเทอร์โบชาร์จ ป้องกันการชิงจุดระเบิดที่ความเร็วรอบต่ำ เน้นการประหยัดเชื้อเพลิง รองรับการใช้งานกับรถยนต์ในอนาคตที่มีมลพิษไอเสียต่ำ เช่น อีโคคาร์ (Eco car) รถยนต์ไฮบริด (Hybrid Car) และรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืด SAE 0W-20 ให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ดีเยี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิตชั้นนำของโลก
น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับรถไฮบริดโดยเฉพาะผ่านมาตรฐานคุณภาพสูงสุด API SP และถูกพัฒนาขึ้นด้วย Respoplex Technology ผลิตจากส่วนผสมน้ำมันพื้นฐาน สังเคราะห์คุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ ออกแบบพิเศษรองรับสำหรับเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่ระบบหัวฉีดตรง GDI ที่มีระบบเทอร์โบชาร์จ ป้องกันการชิงจุดระเบิดที่ความเร็วรอบต่ำ เน้นการประหยัดเชื้อเพลิง รองรับการใช้งานกับรถยนต์ในอนาคตที่มีมลพิษไอเสียต่ำ เช่น อีโคคาร์ (Eco car) รถยนต์ไฮบริด (Hybrid Car) และรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืด SAE 0W-20 ให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ดีเยี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิตชั้นนำของโลก
น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ 100% ผ่านมาตรฐานคุณภาพสูงสุดด้วยนวัตกรรม Respoplex Technology สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน สามารถใช้ได้ทั้งระบบหัวฉีดตรง (DIG) และระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงท่อร่วม (PFI) ประกอบด้วยสารเพิ่มคุณภาพที่ดีเยี่ยมผ่านกระบวนการผลิตพิเศษให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่น และ ปกป้องเครื่องยนต์ ช่วยป้องกันการเกิดคราบยางเหนียวในเครื่องยนต์ด้วยมาตรฐาน Dexos 1 และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดด้วยมาตรฐาน ILSAC GF-5
น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ 100% ผ่านมาตรฐานคุณภาพสูงสุด พัฒนาการล่าสุดด้วยนวัตกรรม Respoplex Technology สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน สามารถใช้ได้ทั้งระบบหัวฉีดตรง (DIG) และระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงท่อร่วม (PFI) รถที่มีสมรรถนะสูงต้องการน้ำมันที่ให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่ดี ในสภาวะการจราจรที่ติดขัดและการใช้งานความเร็วสูง ด้วยการคัดสรรสารเพิ่มคุณภาพระดับ Premium ทำให้ FURIO FULLY SYNTHETIC SAE 5W-40 เป็นน้ำมันเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง ผ่านมาตรฐานคุณภาพของยุโรป อเมริกา และผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ
น้ำมันหล่อลื่นเทคโนโลยีสังเคราะห์คุณภาพสูง ถูกพัฒนาขึ้นด้วย Respoplex Technology สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน สามารถใช้ได้ทั้งระบบหัวฉีดตรง (DIG) และระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงท่อร่วม (PFI) ประกอบด้วยสารเพิ่มคุณภาพที่ดีเยี่ยมผ่านกระบวนการผลิตพิเศษ พัฒนาโดยเฉพาะสำหรับรถที่สมรรถนะสูงที่ต้องการการปกป้องเครื่องยนต์ รถที่มีสภาพการใช้งานหนักในสภาวะการจราจรที่ติดขัดและการใช้งานความเร็วสูง ให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ด้วยเทคโนโลยีเหนือกว่ามาตรฐาน API SP โดดเด่นด้วยการป้องกันการชิงจุดระเบิดก่อน ในรอบความเร็วต่ำ (LSPI) และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยมาตรฐาน ILSAC GF-6
น้ำมันหล่อลื่นเทคโนโลยีสังเคราะห์คุณภาพสูง ถูกพัฒนาขึ้นด้วย Respoplex Technology สำหรับเครื่องยนต์เบนซินสามารถใช้ได้ทั้งระบบหัวฉีดตรง (DIG) และระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงท่อร่วม (PFI) ประกอบด้วยสารเพิ่มคุณภาพที่ดีเยี่ยม พัฒนาโดยเฉพาะสำหรับรถที่สมรรถนะสูงที่ต้องการการปกป้องเครื่องยนต์รถที่มีสภาพการใช้งานหนักในสภาวะการจราจรที่ติดขัดและการใช้งานความเร็วสูง ให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ด้วยมาตรฐานสูงสุด API SP ที่โดดเด่นด้วยการป้องกันการชิงจุดระเบิดก่อน ในรอบความเร็วต่ำ
น้ำมันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์ ชนิดเกรดรวม SAE15W-40 พัฒนาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ดัดแปลงมาใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิง ผลิตจากน้ำมันหล่อพื้นฐานคุณภาพสูง น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์ และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของเครื่องยนต์ที่มีผ่านการดัดแปลงระบบ สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ใช้ CNG LPG, น้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์
น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ สูตรพิเศษ Triple Synthetic Technology (TST) เหนือกว่ามาตรฐานล่าสุด API SN/CF SAE 5W-40 ให้การหล่อลื่นและปกป้องได้ดีกว่าน้ำมันสังเคราะห์ทั่วไปใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูงระบบหัวฉีดอิเลคทรอนิคซ์มัลติวาวล์ที่ใช้น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ E85 NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง
น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ 100% สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ด้วยเทคโนโลยีเหนือกว่า API SN ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุดด้วยเหนือมาตรฐาน ILSAC GF-5 ป้องกันการรวมตัวเป็นยางเหนียวเหนือกว่าด้วยมาตรฐาน Dexos 1
น้ำมันหล่อลื่นเทคโนโลยีสังเคราะห์ ชนิดเกรดรวม SAE 0W-20 ด้วยกระบวนการผลิตพิเศษ Triple Synthetic Technology ที่พัฒนาเฉพาะสำหรับรถยนต์ที่เน้นการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน และรองรับการใช้งานกับรถยนต์ในอนาคต ที่มีมลพิษไอเสียต่ำ เช่น อีโคคาร์ (Eco car) รถยนต์ไฮบริด (Hybrid Car) และรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำ ให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ ด้วยเทคโนโลยีเหนือกว่า API SP ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด เหนือมาตรฐาน ILSAC GF-6
บางจาก จีอี ซิลเวอร์ น้ำมันหล่อลื่นเทคโนโลยีสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์เบนซินยุคใหม่ ที่ต้องการการปกป้องเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดด้วยมาตรฐานล่าสุด API SN/CF ลดการสึกหรอ ป้องกันการรวมตัวเป็นยางเหนียวและจับตัวเป็นก้อนลดการอุดตันของเขม่าที่ไส้กรอง ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูง ระบบหัวฉีดอิเลคทรอนิคซ์มัลติวาวล์ที่ใช้น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 91 E20 E85 NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง
น้ำมันเครื่องยนต์เบนซินชนิดเกรดรวม SAE 20W-50 ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง และเทคโนโลยีทันสมัย ประกอบด้วยสารเพิ่มคุณภาพที่ดีเยี่ยม ทนต่อสภาพการใช้งานหนักในสภาวะการจราจรที่ติดขัดและการใช้งานความเร็วสูง ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์เบนซินรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่มีเทอร์โบชาร์จและระบบ หัวฉีดอิเลคทรอนิคซ์มัลติวาวล์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์