บางจากน้ำมันทาแบบ คอนกรีต-10

บางจากน้ำมันทาแบบ คอนกรีต-10

บางจากน้ำมันทาแบบ คอนกรีต-10

น้ำมันทาแบบชนิดผสมน้ำหล่อคอนกรีต เพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตติดแบบเวลาถอดช่วยให้การถอดแบบง่ายขึ้น

 

การใช้งานของ บางจากน้ำมันทาแบบ

                บางจากน้ำมันทาแบบชนิดผสมน้ำ สามารถใช้ได้ทั้งกับแบบไม้และแบบเหล็ก ช่วยให้การถอดแบบสะดวกขึ้น  ผิวคอนกรีตเรียบสวยหลังถอดแบบ
ซึ่งจะต้องผสมน้ำก่อนใช้ให้เจือจาง
แนะนำให้ใช้อัตราส่วนน้ำมันทาแบบผสมน้ำตั้งแต่ 1:10 - 1:20

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์