น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม (INDUSTRY)

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม (INDUSTRY)

36 รายการ
น้ำมันไฮดรอลิคคุณภาพสูงชนิดผสมสารต้านทานการสึกหรอ (AW) ทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจน รองรับสภาพการใช้งานหนัก อายุการใช้งานยาวนาน ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของระบบไฮดรอลิค ป้องกันการสึกหรอของปั๊ม และกระบอกไฮดรอลิค
น้ำมันไฮดรอลิคชนิดผสมสารต้านทานการสึกหรอมีค่าดัชนีความหนืดสูง ทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูงๆ ลดการเกิดฟอง ทำให้น้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ป้องกันการสึกหรอของปั๊มและกระบอกไฮดรอลิค ป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิม
น้ำมันไฮดรอลิคชนิดผสมสารต้านทานการสึกหรอ มีค่าดัชนีความหนืดสูง ทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูงๆ ทำให้น้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ป้องกันการสึกหรอของปั๊ม และกระบอกไฮดรอลิค ป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิม
น้ำมันไฮดรอลิคชนิดผสมสารต้านทานการสึกหรอมีค่าดัชนีความหนืดสูงทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูงๆ ทำให้น้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ป้องกันการสึกหรอของปั๊มและกระบอกไฮดรอลิค ป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิม
น้ำมันไฮดรอลิคชนิดดัชนีความหนืดสูง ผสมสารต้านทานการสึกหรอ ป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิมได้อย่างดีเยี่ยมมีค่าดัชนีความหนืดสูงเป็นพิเศษ ทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูงๆได้ดี โดยเฉพาะการทำงานในสภาวะที่อุณหภูมิแตกต่างกัน มากๆทำให้น้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน ป้องกันการสึกหรอของปั๊มและกระบอกไฮดรอลิค
น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพสูง ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษช่วยป้องกันการเกิดการออกซิเดชั่น มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนและระบายความร้อนเพื่อรักษาสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าได้ดี
น้ำมันคุณภาพสูงที่ใช้ในระบบถ่ายเทความร้อน สามารถต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจนได้ดี ไม่สลายตัวที่อุณหภูมิสูง อายุการใช้งานยาวนาน มีความหนืดต่ำ ถ่ายเทความร้อนได้ดี นอกจากนี้ยังมีความดันไอต่ำ เพื่อลดการระเหยหาย สามารถใช้งานได้ในระบบที่มีอุณหภูมิสูงถึง 320 oC
น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมเอนกประสงค์ มีคุณสมบัติต้านทานการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน มีความสามารถแยกตัวกับน้ำได้ดี
น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมเอนกประสงค์ ผลิตจากน้ำมันแร่คุณภาพสูง มีคุณสมบัติต้านทานการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนมีความสามารถแยกตัวกับน้ำได้ดี มีค่าดัชนีความหนืดสูง ทำให้ความหนืดเปลี่ยนแปลงน้อยทุกสภาวะยังสามารถใช้ผสมยางอุณหภูมิใช้งาน นอกจากนี้ บางจาก ไพร์เม็กซ์ ในอุตสาหกรรมยางชนิดต่าง ๆ
น้ำมันหล่อลื่นผลิตขึ้นจากน้ำมันพื้นฐานชั้นเยี่ยมไม่ทำปฎิกิริยาต่อโลหะทองเหลืองและเงิน นอกจากนี้ยังผสมสารเพิ่มคุณภาพเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องกังหันไอน้ำ กังหันก๊าซ และกังหันน้ำ ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม อันเป็นผลรวมจากการเลือกสรรน้ำมันพื้นฐานที่ผ่านขบวนการกลั่นมาเป็นพิเศษ และสารเพิ่มคุณภาพต่างๆ
น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรแท่นรางเลื่อน ผสมสารเพิ่มความลื่น (Friction Modifiers) ที่ช่วยลดแรงเสียดทานทำให้ชิ้นงานเคลื่อนไหวได้โดยง่าย สารจับเกาะ (Tackiness Agent) ทำให้ฟิลม์น้ำมันไม่หลุดกระเด็นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน และสารเพิ่มคุณภาพต่างๆ
ผิวของชิ้นงานโลหะต่างๆ ถ้าทิ้งไว้เฉยๆ จะเกิดการกัดกร่อนสนิมเกิดเนื่องมาจากความชื้นและอ๊อกซิเจนในบรรยากาศ ทำให้ชิ้นงานเสื่อมคุณภาพ "บางจาก รัสพรูฟ" เป็นน้ำมันป้องกันสนิม ที่ประกอบด้วยสารป้องกันสนิมชนิดพิเศษคุณภาพสูงที่ผสมในตัวทำละลาย หลังจากพ่น, จุ่มหรือทาแล้วตัวทำละลายจะระเหยไปคงเหลือแต่ฟิล์มปิดกันสนิมบางๆ ซึ่งโปร่งแสง เหมาะสำหรับชิ้นงานที่เก็บไว้ในที่ร่ม หรือบรรจุหีบห่อในการขนส่งและเคลื่อนย้าย แต่ไม่เหมาะในการใช้กับโลหะที่เก็บไว้ในที่กลางแจ้ง
น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล้วนสูตรพิเศษ ( Transparent non-corrosive cutting fluid ) ที่ผลิตจากน้ำมันปิโตรเลียมคุณภาพสูงผสมสารเพิ่มคุณภาพ อาทิเช่น สารเพิ่มคุณภาพประเภท ฟอสฟอรัสและเอสเตอร์ที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติด้านการหล่อลื่นให้ดีเยี่ยม , ปกป้องการเกิดปฏิกริยากับความร้อน , ป้องกันการเกิดสนิม
น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล้วน ( Transparent non-corrosive cutting fluid ) ผสมสารเพิ่มคุณภาพรับแรงกดสูงประเภทคลอรีน ( Chlorinated EP ) , สารป้องกันการเกิดปฏิกริยารวมตัวกับออกซิเจน, สารป้องกันการเกิดสนิมและสารป้องกันการเกิดฝอยละออง
น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล้วนสูตรพิเศษ ( Transparent non-corrosive cutting fluid ) ที่ผลิตจากน้ำมันปิโตรเลียมคุณภาพสูงผสมสารเพิ่มคุณภาพ อาทิเช่น สารเพิ่มคุณภาพประเภท ฟอสฟอรัสและเอสเตอร์ที่ช่วย เพิ่มคุณสมบัติด้านการหล่อลื่นให้ดีเยี่ยม , ปกป้องการเกิดปฏิกริยากับความร้อน , ป้องกันการเกิดสนิม และสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ ที่ช่วยป้องกันการเกิดละอองฝอยของน้ำมันเป็นพิเศษ บางจาก นีทคัท เอเอ็ม 16พี ปราศจากสีและกลิ่นทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล้วนสูตรพิเศษ ( Transparent non-corrosive cutting fluid ) ที่ผลิตจากน้ำมันปิโตรเลียมคุณภาพสูงผสมสารเพิ่มคุณภาพ อาทิเช่น สารเพิ่มคุณภาพประเภท ฟอสฟอรัสและเอสเตอร์ที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติด้านการหล่อลื่นให้ดีเยี่ยม , ปกป้องการเกิดปฏิกริยากับความร้อน , ป้องกันการเกิดสนิม บางจาก นีทคัท MP ปราศจากสีและกลิ่น ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล้วน ( Transparent non-corrosive cutting fluid ) ที่ผลิตจากน้ำมันปิโตรเลียมคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพรับแรงกดสูงประเภท ซัลเฟอร์ (Calcium Sulfonate) , สารป้องกันการเกิดปฏิกริยารวมตัวกับออกซิเจน, สารป้องกันการเกิดสนิม โดยมีสารป้องกันการเกิดละอองฝอยของน้ำมันเป็นพิเศษ
น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล้วน ( Transparent non-corrosive cutting fluid ) ที่ผลิตจากน้ำมันปิโตรเลียมคุณภาพสูงผสมสารเพิ่มคุณภาพ อาทิเช่น สารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยรับแรงกดสูงประเภท ซัลเฟอร์ (Calcium Sulfonate),สารป้องกันการเกิดปฏิกริยารวมตัวกับออกซิเจน, สารป้องกันการเกิดสนิม
น้ำมันตัดกลึงโลหะประเภทน้ำมันกึ่งสังเคราะห์ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง ผสมกับสารเพิ่มคุณภาพเพื่อช่วยเพิ่มคุณสมบัติ การหล่อลื่นเป็นพิเศษ ลดการสึกหรอและการกัดกร่อน ซึ่งมีคุณสมบัติทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และมีคุณสมบัติในการต้านทานการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ทำให้มีอายุการใช้งานของน้ำมันที่ยาวนาน เหมาะสำหรับงานโลหะ ที่การทำงานปานกลางถึงหนัก ซึ่งสามารถใช้กับโลหะหลากหลายชนิด รวมทั้ง อลูมิเนียม
น้ำมันตัดกลึงโลหะประเภทน้ำมันกึ่งสังเคราะห์ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง พัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานที่ยาวนาน และประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วยสารรับแรงกดมากเป็นพิเศษ ที่มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นและป้องกันการสึกหรอที่ดีเยี่ยม โดยมีคุณสมบัติที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และเชื้อราเป็นพิเศษ ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับงานโลหะทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มีการรับแรงกดสูง ซึ่งสามารถใช้กับโลหะหลากหลายชนิด ทั้งที่เป็นเหล็ก สแตนเลส และโลหะอื่นๆ
น้ำมันตัดกลึงโลหะประเภทน้ำมันกึ่งสังเคราะห์ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง พัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานที่ยาวนาน และประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วยสารรับแรงกดประเภทปราศจากคลอรีน ที่มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นและป้องกันการสึกหรอที่ดีเยี่ยม โดยมีคณสมบัติที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และเชื้อราเป็นพิเศษ ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเหมาะสำหรับงานโลหะทั่วไป และงานขัดผิว ซึ่งสามารถใช้กับโลหะหลากหลายชนิด ทั้งที่เป็นเหล็ก และโลหะอื่นๆ
น้ำมันตัดกลึงโลหะประเภทน้ำมันกึ่งสังเคราะห์ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง ผสมกับสารเพิ่มคุณภาพเพื่อช่วยเพิ่มคุณสมบัติ การหล่อลื่น ลดการสึกหรอและการกัดกร่อน ซึ่งมีคุณสมบัติทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และมีคุณสมบัติในการต้านทานการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และเชื้อราเป็นพิเศษ ทำให้มีอายุการใช้งานของน้ำมันที่ยาวนาน เหมาะสำหรับงานโลหะทั่วไปและงานขัดผิว ซึ่งสามารถใช้กับโลหะหลากหลายชนิด
บางจาก เซมิ คัท เป็นน้ำมันตัดกลึงโลหะประเภทน้ำมันกึ่งสังเคราะห์ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงผสมกับสารเพิ่มคุณภาพเพื่อช่วยเพิ่มคุณสมบัติ การหล่อลื่น ลดการสึกหรอและการกัดกร่อน ซึ่งมีคุณสมบัติทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และมีคุณสมบัติในการต้านทานการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ทำให้มีอายุการใช้งานของน้ำมันที่ยาวนาน เหมาะสำหรับงานโลหะทั่วไป และงานขัดผิว ซึ่งสามารถใช้กับโลหะหลากหลายชนิด
น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดผสมน้ำ สูตรปราศจาก ฟีนอล ไนไตร และ คลอรีน ผสมน้ำเป็นสีน้ำนม สามารถประยุกต์ใช้กับงานโลหะได้หลากหลายประเภท โดยเหมาะเป็นพิเศษสำหรับงานตัดและขัดผิว ของโลหะที่เป็นเหล็ก และโลหะอื่นๆ มีคุณสมบัติในการต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม เข้ากับน้ำได้ดีโดยไม่แยกตัว มีสารต้านทานการเติบโตของแบคทีเรีย และมีสารต้านทานการเกิดฟอง ทำให้เกิดฟองในระบบน้อย
น้ำมันตัดกลึงโลหะประเภทน้ำมันสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสูง ผสมกับสารเพิ่มคุณภาพเพื่อช่วยเพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ อาทิเช่น สารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยในการกำจัดแบคทีเรีย ซึ่งมีคุณสมบัติทำให้อายุการใช้งานนานกว่าน้ำมันหล่อเย็นแบบเก่าทั่วไป ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการทำงานของงานโลหะที่มีความหลากหลาย ซึ่งรวมถึงเครื่องจักรที่มีการทำงานหนักและงานขัดผิว ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และช่วยปกป้องพื้นผิวของงานได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสมทั้งงานที่เป็นโลหะและอโลหะ
น้ำมันตัดกลึงโลหะประเภทน้ำมันสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสูง ที่ปราศจากส่วนผสมของคลอรีน ผสมกับสารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยป้องกันการเกิดสนิม และการกัดกร่อน รวมทั้งมีสารช่วยเพิ่มคุณสมบัติการหล่อลื่นทำให้ปกป้องเครื่องจักร สามารถใช้งาน ยาวนาน เหมาะสำหรับงานตัดกลึงโลหะที่มีความเร็วรอบสูง และงานขัดผิว
น้ำมันหล่อเย็น และหล่อลื่นเอนกประสงค์ สำหรับงานตัด กลึง เจียระไน เลื่อย โลหะทุกชนิด ใช้ป้องกันการสึกหรอของหัวมีดตัดโลหะและช่วยระบายความร้อนได้ดี มีสารช่วยยับยั้งแบคทีเรีย (Biocide) ซึ่งมีคุณสมบัติทำให้มีอายุการใช้งานนานกว่าน้ำมันหล่อเย็นแบบเก่าทั่วไป รวมทั้งยังสามารถช่วยปกป้องชิ้นงานโลหะไม่ให้เกิดสนิมระหว่างการใช้งานได้ดีเยี่ยม
น้ำมันทาแบบชนิดผสมน้ำหล่อคอนกรีต เพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตติดแบบเวลาถอดช่วยให้การถอดแบบง่ายขึ้น
น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น คุณภาพสูง ประกอบด้วยน้ำมันพื้นฐานแนพธานิคและพาราฟินิคที่กลั่นพิเศษ มีค่าจุดไหลเทต่ำ ทนต่อการเกิด ออกซิเดชันได้ดีช่วยให้คงทนต่อการเปลี่ยนสภาพเมื่ออุณหภูมิของคอมเพรสเซอร์สูงขึ้น อายุใช้งาน ของคอมเพรสเซอร์ยาวนาน และช่วยทำความสะอาดระบบไม่ให้อุดตันจากสิ่งสกปรกที่เกิดจากการ ทำงานอัดของคอมเพรสเซอร์สามารถเข้ากันได้ดีกับน้ำยาทำความเย็นประเภท CFC และ แอมโมเนีย ไม่สามารถใช้กับน้ำยาทำความเย็นประเภท HFC เช่น R-134a และ R-32 หรือ Sulphur Dioxide
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์